نام محصول: جعبه سیاه سیگنال
موضوع: ارزیابی، سازوکار و حواشی سیگنال
بخش‌ها: سیگنال | سامانه | صدور | دریافت | حواشی
ارائه: ویدئو + فایل های صوتی + اسلاید
زمان: ۹ ساعت
مدرس: وحید درزی