کتاب “معامله گری با روش چنگال اندروز به سبک گوردون”

چگونگی اتخاذ تصمیمات تجاری معامله گری

نویسنده: گوردون دین دروس

مترجم: مهندس وحید درزی، مهندس نفیسه صالحی سیاوشانی

ناشر: آراد

قطع کتاب: رقعی

نوبت چاپ: اول ۱۳۹۸

تعداد صفحه: ۸۴