این پکیج شامل :

۱- کتاب “تحلیل تکنیکال در بازار سهام”

۲- کتاب “معامله گری با روش چنگال اندروز به سبک گوردون”

۳- کتاب سیستم معاملاتی چنگال اندروز ” معامله گری با خطوط میانی و نقشه برداری از بازارها “

+

کتاب رایگان: کتاب “۱-۲-۳ پیش به سوی بازارهای سرمایه”

+

ارسال رایگان